Vergunning

Financiële dienstverleners hebben een vergunning nodig voor het uitoefenen van hun activiteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan voorwaarden zoals betrouwbaarheid van beleidsbepalers, integere en beheerste bedrijfsvoering, en een doorzichtige zeggenschapsstructuur. InGovernance staat u graag terzijde bij de aanvraag of het herzien van een vergunning.

vergunning