Begeleiden

Zelfevaluatie met de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht, het vergroten van uw effectiviteit als bestuur, directie of managementteam? Of laten onderzoeken hoe de besturing van en het toezicht op uw organisatie functioneert? InGovernance licht graag toe hoe wij u hierin kunnen begeleiden.

begeleiden