• Overzicht, toezicht en risicomanagement

Wat wij doen

InGovernance helpt organisaties om compliance-, risk management- en corporate governance-vraagstukken op te lossen. We zijn gespecialiseerd in risico’s op het gebied van integriteit, wet- en regelgeving en bedrijfsvoering. Tevens is InGovernance uw partner voor toezichtsvraagstukken:

Onze kracht:

 • Een unieke combinatie van sectorkennis, management- en bestuurservaring, een consultancy track record en executiekracht
 • Een aantoonbaar sterke balans tussen aandacht voor het resultaat en aandacht voor de mens
 • Een netwerk van deskundigen met minimaal 15 jaar relevante ervaring.

Onze klanten

We ondersteunen een gevarieerde klantenkring:

 • Financiële instellingen – banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, betaalinstellingen, trustkantoren en fintechs.
 • Directies, raden van bestuur, raden van commissarissen en senior managers zoals de chief compliance officer, general counsel en directeur risicomanagement

Waarom InGovernance?

Advies en slimme regievoering over veranderingen op het vlak van compliance, risk en governance:

 • Ruime operationele ervaring op seniorniveau, aan de top van de markt. Daardoor sluiten onze oordeelsvorming en advies aan bij de dagelijkse praktijk.
 • Samen met u denken we ook buiten de gebaande paden. In elke crisis zien we een kans. We never waste a good crisis.
 • We werken kleinschalig. Door een uniek samenwerkingsverband kunnen we snel opschalen als dit nodig is.
 • We denken en handelen op strategisch niveau, en zorgen voor hands-on en resultaatgerichte regievoering en executie
 • Regelgeving, integriteit en reputatie

  De toenemende stroom aan Europese en Amerikaanse wet- en regelgeving kan tot verlamming van bedrijfsvoering en ondernemerschap leiden. En soms, bij onjuiste toepassing van de regels, tot reputatieschade. Solide reputatiemanagement is ter ondersteuning van uw lange termijn ondernemingsstrategie. InGovernance heeft ervaring in het opzetten van een risk based aanpak om regelgeving in lijn met uw ondernemingsstrategie te implementeren. Pragmatisch en met een vooruitziende blik.

 • Zelfevaluatie

  Als commissaris/toezichthouder staat u uw bestuur met raad terzijde en houdt u toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie. U bent werkgever, adviseur, netwerker en toezichthouder tegelijkertijd. Hoe vult u die taken in, samen met anderen? Hoe effectief bent u als Raad? Graag begeleidt InGovernance u bij deze zelfevaluatie met als doel zowel individueel als in teamverband nog effectiever te worden. Dat doen wij door u te helpen met de aanpak van de evaluatie of, indien gewenst, onder onze leiding de evaluatie uit te voeren.

 • Cultuur en Tone at the Top

  Soms gebeurt het, vaak ongemerkt: het gedrag van het (top)management, gestuurd vanuit goedbedoelde gedrevenheid, blijkt na verloop van tijd niet meer aan te sluiten bij de eens geformuleerde kernwaarden van de onderneming. Dat ervaart u, of u krijgt daarover signalen vanuit of van buiten de organisatie. Een onderzoek naar de cultuur binnen de organisatie of, meer toegespitst, een Tone at the Top onderzoek kan dan uitkomsten bieden. Bij InGoverance hebben we ervaring met dit soort onderzoeken. Onze overtuiging is dat bij dit soort onderzoeken ‘one size fits all’ niet opgaat en maatwerk de voorkeur verdient. Wij lichten graag onze visie toe.

 • Corporate Governance in beweging

  “Solving deep problems with corporate governance requires more than rearranging deck chairs” zei David Murray, de nieuwe voorzitter van AMP, financiële dienstverlener actief in Australië en Nieuw Zeeland, in een interview op 5 juli jongstleden. Hij roept op tot radicale veranderingen in de wijze waarop besturing en toezicht van organisaties plaatsvindt. Wereldwijd veranderen de regels hierover. In Nederland heeft de Commissie Corporate Governance Code in januari 2018 haar vierde en laatste document uitgebracht en gaat zij in op actuele vraagstukken rond bestuur en toezicht. De rode draad valt te omschrijven met de term lange termijn waardecreatie. De tijd van focus op louter aandeelhouderswaarde ligt inmiddels ver achter ons. Wij informeren u graag over onze visie hoe alle stakeholders een rol krijgen om besturing en toezicht dynamisch en werkend te maken.